Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

7640 d00a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaraita raita
6472 a421 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaraita raita
4930 7c79 390
Reposted fromimradioactive imradioactive
9043 1c71 390
6533 0b18 390
Reposted fromursa-major ursa-major vianajagody najagody
4502 50e5 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianajagody najagody
5303 621b 390
Reposted frompotatolovero potatolovero vianajagody najagody
9520 0371 390
Reposted fromrol rol viamerkaba merkaba
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viamerkaba merkaba
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba

"Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium."

— E. Cioran
Reposted frommessinhead messinhead viaciarka ciarka
3699 a300 390
Reposted fromverronique verronique viacolours colours
Ostatnio zaczęłam uświadamiać sobie, że moje życie jest jakieś powierzchowne. Zamiast żyć, prześlizguję się obok tego, co istotne. Nie wiem, co jest istotne, bo nie mam czasu, by się temu przyjrzeć, dotknąć, dopasować do siebie. Ciągle jestem w biegu. Mój świat to jedna wielka karuzela i od jazdy na niej szumi mi już w uszach i robi się niedobrze. Udaję, że wszystko jest OK, choć rzeczywistości jest do kitu.

— Grażyna Bąkiewicz, "O melba!"
Reposted fromavooid avooid
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka

July 13 2018

4848 6b56 390
Reposted fromporcelaingirl porcelaingirl
Problem - przytulić.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl