Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

2427 b7ed 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
0719 c9d2 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viausmiechprosze usmiechprosze
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viausmiechprosze usmiechprosze
4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat viausmiechprosze usmiechprosze
1622 2e48 390

June 11 2015

Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaNoCinderella NoCinderella
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem.
— Pokolenie Ikea
Reposted from27days 27days viaNoCinderella NoCinderella
2745 edbe 390
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viazupelnie zupelnie
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viazupelnie zupelnie
3398 00eb 390
perfect day.
5522 1ede 390
Reposted frombluuu bluuu viarajska rajska
Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.
— Matka Teresa z Kalkuty
Reposted fromavooid avooid
810/2015
365 metafor na każdą pozycję seksualną - Marcin Jagodziński
nawijając makaron myślę tylko o ciałach: miękną niczym we wrzątku pszenica durum. myślę o metaforach, które układasz, gdy się do snu układamy, jak zwykle opuszczając dzień przez awaryjne wyjście. wiesz,
zamiana przedmiotu w podmiot (liryczny -- dodajmy), zawsze przyprawiała mnie o frustratio reggiano, oddalała od ciebie. dzięki odrobinie pikanterii najlepiej smakują najprostsze potrawy, gotowane we wrzątku przez pięć
do siedmiu minut. zawrzemy jak woda umowę o szeptach, że wszystko sobie powiemy, że nic nie zostanie na dnie garnka, że palce lizać i kochanie, możesz mi podać sól? bo sam nie sięgnę.
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
Kiedy patrzymy wstecz, mamy wrażenie, że nasze życie układa się w schemat; każde wydarzenie zaczyna się wydawać logiczne - jakby coś - albo ktoś - z wyprzedzeniem rozplanowało nasze kroki (i potknięcia).
— Stephen King – Przebudzenie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaavooid avooid
0246 76b6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaNoCinderella NoCinderella
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda via100suns 100suns
3175 35a8 390
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl