Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

1622 2e48 390

June 11 2015

Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaNoCinderella NoCinderella
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem.
— Pokolenie Ikea
2745 edbe 390
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viazupelnie zupelnie
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viazupelnie zupelnie
3398 00eb 390
perfect day.
5522 1ede 390
Reposted frombluuu bluuu viarajska rajska
Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.
— Matka Teresa z Kalkuty
Reposted fromavooid avooid
810/2015
365 metafor na każdą pozycję seksualną - Marcin Jagodziński
nawijając makaron myślę tylko o ciałach: miękną niczym we wrzątku pszenica durum. myślę o metaforach, które układasz, gdy się do snu układamy, jak zwykle opuszczając dzień przez awaryjne wyjście. wiesz,
zamiana przedmiotu w podmiot (liryczny -- dodajmy), zawsze przyprawiała mnie o frustratio reggiano, oddalała od ciebie. dzięki odrobinie pikanterii najlepiej smakują najprostsze potrawy, gotowane we wrzątku przez pięć
do siedmiu minut. zawrzemy jak woda umowę o szeptach, że wszystko sobie powiemy, że nic nie zostanie na dnie garnka, że palce lizać i kochanie, możesz mi podać sól? bo sam nie sięgnę.
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
Kiedy patrzymy wstecz, mamy wrażenie, że nasze życie układa się w schemat; każde wydarzenie zaczyna się wydawać logiczne - jakby coś - albo ktoś - z wyprzedzeniem rozplanowało nasze kroki (i potknięcia).
— Stephen King – Przebudzenie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaavooid avooid
0246 76b6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaNoCinderella NoCinderella
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda via100suns 100suns
3175 35a8 390
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via100suns 100suns
pomiędzy mną a mną  jest przepaść   lepiej nie patrz   w nią   bo to co kryje się   co żyje na dnie mnie   dopadnie cię i zje   uciekaj
— Piotr Bukartyk
Reposted frombazyliszek bazyliszek viapoezja poezja
5690 21c2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viarajska rajska

April 26 2015

Reposted frommayamar mayamar viaavooid avooid

April 07 2015

Reposted fromhooliwan hooliwan vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl